Projekt edukacji kulturalnej 6 obrazów dla sześciolatka skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Jego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Fala Kultury, które tworzy ten projekt i go rozwija od 2014 r. we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Wydawnictwem RM, Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamkiem Królewskim w Warszawie.

Istotę projektu stanowią fakultatywne spotkania z dziećmi i ich rodzicami poświęcone sztuce XIX i XX w. Na zajęciach najmłodsi uczą się aktywnego obcowania ze sztuką oraz zdobywają kompetencje ułatwiające samodzielne interpretowanie dzieł polskiego malarstwa.

W przedszkolach i szkołach podstawowych projekt przeprowadzany jest jako cykl sześciu warsztatów, w których biorą udział całe klasy lub oddziały przedszkolne. Kolejne spotkania odbywają się w kilkutygodniowych odstępach na przestrzeni całego roku szkolnego. W ich trakcie dzieci poznają sześć dzieł malarstwa polskiego i za ich pośrednictwem uczą się świadomego obcowania z obrazami. Podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu teorii sztuki, a rozmowa o obrazach jest również okazją, by zachęcić dzieci do odwiedzania muzeów.

Utrwaleniu wiedzy służą książeczki z serii Magiczny Ogród Sztuki. Każda z nich jest poświęcona innemu obrazowi i zawiera krótkie opowiadanie oraz ćwiczenia przeznaczone do pracy indywidualnej. Otrzymują je dzieci biorące udział w zajęciach, co umożliwia im późniejszą pracę pod okiem nauczycieli lub rodziców. Dzięki tym pomocom poszerzają i ugruntowują wiedzę zdobytą w czasie warsztatów.

W ślad za zajęciami w każdej placówce powstaje Galeria malarstwa złożona z przekazanych przez Stowarzyszenie Fala Kultury reprodukcji obrazów omawianych na warsztatach.