Filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi to nowoczesne miejsce w jednej z najstarszych łódzkich kamienic. W swojej stylistyce nawiązuje do historycznych klimatów kawiarni, które w tej kamienicy były zawsze obecne. Tutaj wykluwały się idee i działania ważne dla Łodzi.

Biblioteka Wolność w pewien sposób kontynuuje tę tradycję — jest miejscem stawiania pytań i szukania odpowiedzi na społeczne tematy. Znajduje się tu otwarta przestrzeń przeznaczona na spotkania i warsztaty, kącik dla dzieci zachęcający do aktywnej zabawy oraz strefa młodzieżowa.

Przykład

Biblioteka Wolność patronuje działaniom związanym z kwestiami obywatelskimi. Ze względu na swoją centralną lokalizację oraz otwarty, wolnościowy i publiczny charakter stara się być miejscem spotkania i dialogu również dla innych instytucji kultury, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, a także oddolnych inicjatyw społecznych.

W ostatnim czasie w bibliotece miała miejsce akcja Foto Benefit (bezpłatna sesja portretowa dla imigrantów) oraz odbyło się spotkanie informacyjne o rodzicielstwie zastępczym Rodzina jest dla dzieci, podczas którego Agnieszka Kaszuba-Gałka, mama zastępcza od ponad 3 lat opiekująca się zawodowo Alankiem, opowiedziała o blaskach i cieniach (ale przede wszystkim o blaskach) rodzicielstwa zastępczego.