W marcu odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Rzemiosł, która powstała w instytucji Zamek Cieszyn. Można się w niej nauczyć tradycyjnych technik rzemieślniczych w sześciu wybranych rodzajach rzemiosł: plecionkarstwie, koronczarstwie, snycerstwie, rusznikarstwie, obróbce wełny, introligatorstwie. Szkoła współpracuje z rzemieślnikami i mistrzami z terenu Śląska Cieszyńskiego.

Szkoła Rzemiosł to odpowiedź na niektóre z wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata. Masowa produkcja, kurczenie się zasobów oraz zanikanie lokalnej wspólnotowości, tradycji i umiejętności rzemieślniczych to niektóre z nich. Zamek Cieszyn chce inspirować do działania i zachęcać do odkrywania potencjału rzemiosła, szerzyć wiedzę o związanych z nim wartościach, dać możliwość rozwijania i odkrywania własnych umiejętności.

W pilotażowym roku działania Szkoły Rzemiosł można nauczyć się nie tylko tradycyjnych technik rzemieślniczych. Odbywają się więc również zajęcia w tzw. module biznesowym dotyczące m.in. wprowadzania na rynek, modeli biznesowych, brandingu, finansowania działalności gospodarczej, sprzedaży, marketingu — a wszystko w kontekście produktów rzemieślniczych. Oferta szkoły skierowana jest zarówno do osób, które nie mają żadnego doświadczenia w rzemiośle, jak i do tych, które je posiadają. W roku pilotażowym uczestnictwo w szkole jest bezpłatne. Nauka potrwa 10 miesięcy. Zajęcia praktyczne odbywają się w weekendy w Zamku Cieszyn i w pracowniach rzemieślników oraz częściowo zdalnie (dotyczy to modelu biznesowego) w godzinach popołudniowych.