Biblioteka Śląska w Katowicach jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym. Ta ogromna książnica prowadzi bogatą i różnorodną działalność edukacyjną.

Między innymi powstał tu specjalny gabinet pamięci Alfreda Szklarskiego, autora słynnej serii dla młodzieży o przygodach Tomka Wilmowskiego. W bibliotece prężnie pracuje też dział biblioterapeutyczny, który realizuje przedsięwzięcia adresowane do różnych grup odbiorców służące integracji kulturalnej i wyrównywaniu szans na dostęp do informacji.

W Bibliotece Śląskiej odbywają się więc warsztaty edukacyjne dla seniorów, spotkania terapeutyczne dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej, a także warsztaty terapeutyczne i lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Instytucja współpracuje także z aresztami śledczymi w Katowicach i Bytomiu oraz Zakładem Karnym w Zabrzu, prowadząc dla osadzonych spotkania edukacyjne.

W bibliotece funkcjonuje Dom oświatowy — miejsce spotkań i działalności edukacyjnej łączącej literaturę, sztuki wizualne, architekturę, film, muzykę, design i fotografię.