Zachowanie i zapisanie tradycyjnych pieśni nie jest łatwym zadaniem. Szczególnie, jeśli dotyczy utworów, które nie są już znane współczesnym mieszkańcom wsi — ani w warstwie tekstowej, ani w melodycznej, ani w sposobie śpiewania.

Krakowska fundacja Korzenie od wielu lat stara się uchwycić tradycyjne pieśni, przede wszystkim z regionu Gór Świętokrzyskich. Ostatnio wydała kolejną płytę, pt. Tradycyjne pieśni pogrzebowe z Kielecczyzny. To ważne wydawnictwo promujące dziedzictwo muzyczne tego rejonu Polski. Członkowie fundacji od wielu lat prowadzą badania terenowe, spotykają się z najstarszymi mieszkańcami podkieleckich wsi, dokumentują pieśni, opowieści itd.

W kulturze wiejskiej śmierć stanowiła nie tylko zakończenie życia, ale również wyłączenie umierającego ze społeczności, w której funkcjonował. W związku z tym towarzyszyły jej bogate rytuały i wieloetapowe obrzędy pogrzebowe, których nieodłącznym elementem były pieśni. Śpiew towarzyszył żałobnikom w domu zmarłego w czasie „pustych nocy” — podczas czuwania przy zmarłym, a także w ostatniej drodze na cmentarz i przy pochówku.

Płyta prezentuje najbardziej reprezentatywne pieśni pogrzebowe śpiewane na Kielecczyźnie jeszcze do II połowy XX w.