Późna wiosna, gdy jest już ciepło, to znakomity czas na prace ogrodowe. A gdyby tak zająć się nie tylko ogrodem, ale też i najbliższym otoczeniem? Na początku czerwca kilka instytucji kultury z różnych miejsc w Polsce łączy się w takim wspólnym, zielonym działaniu w związku z Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

Kwiatem, który zostanie zasadzony zarówno przed instytucjami, jak i na miejskich skwerkach, jest malwa. To roślina kojarząca się z wiejskim obejściem z młodopolskich obrazów, która stała się symbolem obchodów Roku Włodzimierza Tetmajera.

To, co ważne w tej akcji, to jej społeczny charakter. Do wspólnego sadzenia malw zaproszeni zostali okoliczni mieszkańcy. Otrzymali oni nasionka tych kwiatów, by mogły one wyrosnąć także w ich ogródkach. W ten stosunkowo prosty sposób można włączyć lokalną społeczność do wspólnego działania i troski o okolicę. Możliwość obserwowania, jak zasadzona roślina wzrasta i upiększa okolicę, budzi dumę i radość, a to przekłada się na poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Takie lokalne, nawet niewielkie działania mają więc wielką moc i warto z tego potencjału korzystać.