Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie udźwiękawia archiwalne filmy o dawnych rzemiosłach.

Pierwsze efekty projektu Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów zaprezentowano już na muzealnym kanale na YouTube.

Playlista zawiera sześć archiwalnych materiałów filmowych (kolejne dwanaście zostanie udostępnionych do końca 2024 r.).

Wyrób fajek i dzwonków pasterskich na Podhalu, Plecionkarstwo z wikliny czy Ligawka to filmy tworzące muzealne archiwalia, obecnie zdigitalizowane, udźwiękowione i opatrzone komentarzem. Przedstawiają dawne rzemiosła zarejestrowane w drugiej połowie XX w. przez etnografów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ramach projektu odbędą się także edukacyjne warsztaty filmowe w miejscowościach, w których powstały dawne nagrania.

Najważniejsze cele projektu to zachowanie filmów w bezpiecznej wersji cyfrowej oraz powszechne udostępnianie treści zapisanych na archiwalnych taśmach. Wysokiej jakości obraz i dodany dźwięk umożliwiają zrozumienie pracy rzemieślnika przedstawionej w filmie, tj. całego procesu produkcyjnego i technologii wytwórstwa osobom spoza specjalistycznego grona, a komentarze lektorskie dodatkowo dają szansę poznać osobistą historię, biografię konkretnego człowieka. Filmy tłumaczone są także na polski język migowy i opatrzone napisami oraz audiodeskrypcją.

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.