A gdyby tak posiąść zdolność do analizy zjawisk kulturowych, rozeznawania własnej postawy względem nich i świadomego wchodzenia z nimi w relacje? To oferował przygotowany przez stowarzyszenie PROM Kultura projekt Wspólnota myśli.

Projekt był przeznaczony dla dorosłych i miał na celu rozwijanie kompetencji kulturowych w zakresie myślenia filozoficznego, a tym samym aktywnego dążenia do zrozumienia innych osób, poszanowania dla odmiennych poglądów i postaw oraz umiejętności prowadzenia dialogu.

W tym rozumieniu składnikami myślenia filozoficznego jest myślenie krytyczne, umiejętność formułowania własnych opinii i aktywnego słuchania. Tytułowa Wspólnota myśli nie oznacza więc poszukiwania jedynego słusznego punktu widzenia, ale właśnie poszanowanie różnorodności. Warto sięgnąć do doświadczeń realizacji tego projektu, może w naszym otoczeniu też można zaimplementować takie warsztaty?