Projekt Rok w skansenie zrealizowało Muzeum — Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Realizację projektu dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Na stronie internetowej zaprezentowano dziedzictwo kulturowe Krakowiaków zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby zarówno parku etnograficznego, jak i zamku.

Interesująca jest forma, w jakiej udostępniono zbiory. Na stronie internetowej widoczna jest mapa skansenu — klikając podświetlone na niej punkty, można zwiedzić wnętrze chaty i poznać określone związane z wybraną porą roku zajęcia i ciekawostki wynikające z rytmu życia na wsi. Na stronie odnaleźć też można ciekawe karty z zadaniami dla najmłodszych.