• Katalog należności podlegających potrąceniu bez zgody pracownika jest zamknięty i instytucja kultury nie sama może ich rozszerzać • Wynagrodzenie pracownika chronią: górna granica potrącenia i tzw. kwota wolna, której nowe stawki obowiązują w 2012 r. • Jeśli w instytucji kultury pojawi się komornik w związku z długami pracownika, należy postępować zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.