• Wejście w życie nowego rozporządzenia płacowego dla pracowników instytucji kultury spowoduje konieczność zmiany obowiązujących dotychczas regulaminów wynagradzania • Każda zmiana treści regulaminu wynagradzania wymaga konsultacji ze związkową organizacją związkową oraz podania jej do wiadomości pracowników • Niekorzystne dla pracowników zmiany w regulaminie wynagradzania wymagają uzyskania zgody pracownika poprzez porozumienie albo wypowiedzenie zmieniające

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: