Instytucja kultury w regulaminie wynagradzania ma następujący zapis: „W Ośrodku Kultury tworzy się ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostających w dyspozycji dyrektora z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz 8,5% planowanych wynagrodzeń — fundusz wypłacany z wypracowanych środków jako nagroda roczna za rok poprzedni, płatna w pierwszym kwartale każdego roku”.
Czy zapis ten w regulaminie wynagradzania, w świetle znowelizowanej ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest nieaktualny i nagrody te nie przysługują pracownikom od 1 stycznia 2012 r.?
Czy dyrektor ma inne możliwości docenienia pracowników prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: