Pytanie dotyczy górnej granicy wynagrodzenia za pracę w instytucji kultury. Minimalną stawkę określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). W rozporządzeniu tym nie ma jednak mowy o górnej granicy. Kto w takim przypadku ją ustala, na jakich zasadach i w jakim dokumencie wewnętrznym należy ją określić? Instytucja kultury nie zatrudnia 20 pracowników i zgodnie z art. 772 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) nie obowiązuje w niej regulamin wynagradzania.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: