• Za podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego instytucja powinna przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy • Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia, z wyjątkami wymienionymi w ustawie zasiłkowej • Premie i inne składniki wynagrodzenia wypłacone za okres dłuższy niż miesiąc zawsze uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.