Instytucja kultury wypłaciła pracownicy nienależnie świadczenie (dopłata do wypoczynku dla syna) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Instytucja zobowiązała pracownicę do zwrotu niesłusznie pobranej kwoty, a jeżeli tego nie uczyni — kwota ta zostanie potrącona z przyszłego świadczenia z ZFŚS. Związek zawodowy stoi na stanowisku, że zwrot tej kwoty można uzyskać tylko na drodze postępowania zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy ma rację?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.