Pracownica zatrudniona w instytucji kultury na cały etat wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/5 etatu przez okres 3 miesięcy zgodnie z art. 1867 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Na czas urlopu macierzyńskiego pracownicy instytucja podpisała umowy z dwoma pracownikami niepełnoetatowymi — odpowiednio na dodatkowe 1/4 i 1/5 etatu.

  • Czy w tej sytuacji umowy na zastępstwo należy potraktować za zakończone (pracownica wróciła do pracy) czy jako nadal obowiązujące (pracownica nie wróciła na cały etat)?
  • Dyrektor instytucji ma zamiar jednego z pracowników zatrudnić nadal na umowę na zastępstwo do czasu powrotu pracownicy nie na cały etat, ale już tylko na 0,15 etatu. Czy trzeba zawrzeć nową umowę na ten czas czy wystarczy aneks do obecnej umowy na zastępstwo?
  • Natomiast drugi pracownik zostanie zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony. Czy jego umowa na zastępstwo automatycznie się zakończyła z chwilą powrotu pracownicy czy też wymaga zakończenia (np. za porozumieniem stron)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.