Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2015 r. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych i kopię książeczki wojskowej potwierdzającej odbycie służby wojskowej.

  • Czy okresy wskazane w tych dokumentach należy uwzględnić przy obliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego?
  • Czy pracownikowi należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od dnia zatrudnienia?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.