Do pracowników instytucji kultury może być stosowany przerywany czas pracy (art. 26c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności, dalej: ustawa o działalności kulturalnej kulturalnej). Czasu przerwy nie wlicza się do czasu pracy.
Jak interpretować te przepisy po zmianie treści art. 139 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), które miały miejsce w 2013 r.?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.