Instytucja zatrudnia na ½ etatu instruktora ds. muzycznych. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowych Instytucji Kultury z 29 kwietnia 1997 r. pełny miesięczny wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań wynagradzanych z zastosowaniem stawki godzinowej wynosi 90 godzin.

  • Czy w przypadku braku przepisów szczególnych dotyczących urlopów instruktorów zatrudnionych w amatorskim ruchu artystycznym urlopy te oblicza się w sposób określony w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
  • Czy instytucja prawidłowo nalicza urlop pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu, tj. 45 godzin miesięcznie, licząc następująco: 13 dni = 104 godziny?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.