Pytania dotyczą dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, w tym kadry zarządzającej.

  • W regulaminie wynagradzania instytucji kultury istnieje zapis o wypłacie nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 3% oraz nagrody rocznej 8,5%, a także premii za wykonanie dodatkowych zadań — do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy pracownicy instytucji kultury mogą otrzymać premie, skoro w art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest mowa tylko o nagrodzie za szczególne osiągnięcia? Czy dyrektor i główny księgowy mogą otrzymać nagrodę z okazji Dnia Działacza Kultury? Jaką podstawę (w zarządzeniu dotyczącym zasad wynagradzania kadry zarządzającej) przyjąć do wyliczenia nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego — maksymalnie 300% wynagrodzenia ogółem czy tylko zasadniczego?
  • Czy główny księgowy w bibliotece, w której obowiązuje regulamin premiowania pracowników, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego i funkcyjnego może otrzymać: premię regulaminową, premię uznaniową i dodatek specjalny?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.