Zgodnie z regulaminem pracy w instytucji obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zdaniem dyrektora oznacza to, że pracodawca może zaplanować pracownikowi pracę w weekend, a także zmienić harmonogram, np. w przypadku choroby innego pracownika.
Wnioskując o urlop (np. o 2 pełne kalendarzowe tygodnie), pracownicy obejmują jego okresem także weekend przed i weekend po nim (np. od 30 kwietnia do 15 maja do 2016 r.). Tak jest wtedy, gdy pracownik chce wyjechać na wczasy już w piątek poprzedzający urlop (po zakończeniu pracy) i nie narażać się na nagłe wezwanie do pracy w weekend (lub też zmianę harmonogramu, jeśli pracownik składa wniosek o urlop z dużym wyprzedzeniem). W takie weekendy pracownik nie ma zaplanowanej pracy, więc dni te nie zostaną odjęte z jego puli urlopowej.
Czy poprawne jest wnioskowanie przez pracownika i udzielanie przez pracodawcę urlopu na weekendy poprzedzające i kończące urlop (oczywiście z zastrzeżeniem, że dni tych — jeśli pracownik na weekendy nie ma zaplanowanej pracy — nie odejmuje się z puli urlopu)?
Czy taka sytuacja nie jest sprzeczna z art. 1542 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), tj. że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy?
Czy do tych dni (weekendów przed i po urlopie) stosuje się art. 167 kp o odwołaniu z urlopu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.