Pytania dotyczą wypłaty nagrody jubileuszowej w samorządowej instytucji kultury.
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji kultury nie ma przepisów dotyczących wypłaty nagrody jubileuszowej. Nie ma też takich, które by zabraniały wypłatę tej gratyfikacji. Zatem, czy do wypłaty nagrody jubileuszowej takie postanowienia regulaminu są konieczne, czy wystarczy jako podstawę prawną wskazać art. 31b Ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Pracownik nabywa prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej, np. 10. dnia danego miesiąca. Czy należy mu wypłacić nagrodę w dniu nabycia prawa do nagrody, czy wystarczy, że instytucja wypłaci mu ją razem z najbliższą wypłatą (np. ostatniego dnia miesiąca, jak wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego w instytucji)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.