Ogólna zasada, wynikająca z Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), stanowi, że pracownik pracuje w jednym systemie czasu pracy. Natomiast art. 26c ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza do pracowników instytucji kultury, dla których może być stosowany przerywany czas pracy, stosowanie równocześnie systemu organizacji czasu pracy określonego w art. 135 § 1 kp, czyli równoważnego systemu czasu pracy.
Jak rozumieć stwierdzenie, że stosowanie równocześnie tych dwóch systemów czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją?
Jakie warunki należy spełnić, by zgodnie z prawem można było w instytucji kultury stosować równocześnie system czasu pracy równoważny z przerywanym, czyli wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do maksymalnie 12 godzin z zastosowaniem przerwy trwającej nie więcej niż 5 godzin?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: