W instytucji kultury zmienił się regulamin organizacyjny. W związku z tym zatrudnionemu na 1 etat pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe i administracyjne zaproponowano nowe stanowisko — specjalisty ds. kadr i płac, na które wyraził on zgodę.
Do tej pory instytucja nie miała ani działu kadr, ani działu płac, lecz pracownika na samodzielnym stanowisku ds. kadr podległego dyrektorowi oraz pracownika zatrudnionego w dziale księgowości podległego głównemu księgowemu.
Czy w tej sytuacji należy rozwiązać dotychczasową umowę na 1 etat i zawrzeć dwie umowy o pracę: na 1/2 etatu na stanowisku specjalisty ds. kadr i 1/2 etatu na stanowisku specjalisty ds. płac, czy też można pozostawić 1 etat, ale z zakresem obowiązków z zakresu kadr i płac?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: