Instytucja kultury, która zatrudnia m.in. pracowników w wieku okołoemerytalnym, planuje wprowadzić do regulaminu wynagradzania następujące zapisy dotyczące odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji kultury. Będą one korzystniejsze od wskazanych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • „pracownikowi zatrudnionemu przez co najmniej 25 lat przysługuje odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia”;
  • „po 45 latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

Czy można wprowadzić takie zmiany w regulaminie?
Czy takie zapisy będą dotyczyć także osób zarządzających zakładem pracy, czyli dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego, czy też dla kadry zarządzającej trzeba stworzyć osobne regulacje w tym zakresie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.