W czasie 2-letniej nauki w szkole policealnej pracownik jednocześnie pracował. Ukończył szkołę obroną dyplomu 8 września 2022 r. Do stażu pracy po zakończeniu szkoły policealnej wlicza się 6 lat i nie wlicza się lat pracy podczas nauki w szkole policealnej (okresy się pokrywają).
Pracownik nie złożył świadectwa ukończenia szkoły i pierwszy staż pracy zdobył w instytucji kultury. Do stażu urlopowego wlicza się tylko staż pracy w tej instytucji.
Od jakiej daty należy wliczyć lata pracy po uzyskaniu dyplomu?
Czy instytucja powinna dokonać podwyższenia wymiaru urlopu za 2023 r. w sytuacji, gdy pracownik w 2023 r. złożył świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej i uzyskał prawo do urlopu uzupełniającego w związku z uzyskaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego 26 dni w ciągu roku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.