Instytucja kultury ma zapisy w regulaminie ZFŚS, z których wynika m.in., że niezłożenie oświadczenia o dochodach do 30 marca każdego roku za rok poprzedni jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym.
Czy taki zapis w regulaminie jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)?
Czy jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach, można nie przyznać mu świadczenia typu „”czasy pod gruszą”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.