Pracownik emeryt zatrudniony jest w bibliotece na ½ etatu. Od 11 grudnia ub.r. miał być na dwutygodniowym urlopie. Niestety 9 grudnia uległ wypadkowi w domu i od tego czasu stale przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ostatniego dnia stycznia 2024 r. otrzymał zaświadczenie o ukończeniu leczenia i stawił się po skierowanie na badanie lekarskie, ale następnego dnia wpłynęło kolejne zwolnienie lekarskie, które przedłużane jest aż od tej pory. Z informacji od pracownika pracodawca wie, że za pierwszym razem nie otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o zdolności do powrotu do pracy. Pracownik sporadycznie pojawia się w bibliotece i informuje, że wybiera się ponownie do lekarza, ale nie przedstawił do tej pory orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
Jeżeli okaże się, że pracownik kilkukrotnie korzystał z badania, kto poniesie koszty leczenia, jeżeli skierowanie wystawiono tylko raz?
Czy pracownikowi będącemu na emeryturze przysługuje prawo do przebywania na zwolnieniu lekarskim do pół roku?
Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli pracownik wróci z zaświadczeniem o niedopuszczeniu do powrotu do pracy?
Czy pracodawca ma prawo pracownikowi, któremu przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, wręczyć wypowiedzenie w dniu, w którym powinien stawić się w pracy, a pracownik ten oznajmi wprost, że idzie do lekarza po kolejne zwolnienie lekarskie?
Co zrobić, jeżeli pracownik nie podpisze potwierdzenia odbioru wypowiedzenia?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.