11 lutego 2024 r. pracownik osiągnął wiek emerytalny. Na dzień 12 lutego 2024 r. przysługiwało mu 24 dni urlopu zaległego i 5 dni urlopu bieżącego (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).
Pracownik złożył 12 lutego 2024 r. świadectwo pracy i wniosek o emeryturę, a następnego dnia instytucja kultury podpisała z nim nową umowę o pracę. 29 października 2024 r. pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy instytucja kultury mogła rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem z dniem 12 lutego 2024 r. w związku z jego przejściem na emeryturę, mimo tego, że podpisała już porozumienie o przeniesieniu urlopu na okres kolejnej umowy?
Co w takiej sytuacji należało wpisać w świadectwie pracy na temat urlopu wykorzystanego?
Jak w takim przypadku należy traktować nagrodę jubileuszową? Czy należy ją wypłacić w dniu rozwiązania umowy z pracownikiem w związku z jego przejściem na emeryturę?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.