Instytucja kultury jest czynna od poniedziałku do soboty. Pracownicy działów obsługi czytelników pracują w systemie podstawowym, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym i objęci są ruchomym czasem pracy w ten sposób, że rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z rozkładem są dla pracowników dniami roboczymi.
Zgodnie z zapisami w regulaminie pracy, godziny pracy mogą być planowane
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07:00 do 15:00 lub od 10:00 do 18:00, a w środy i soboty od 07:00 do 15:00. Dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ustalane są odrębnie dla poszczególnych pracowników w ich harmonogramach, a niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe obejmują kolejne kwartały roku kalendarzowego.
Co oprócz zachowania odpoczynków dobowych i tygodniowych i nienaruszania doby pracowniczej należy uwzględnić przy planowaniu harmonogramu czasu pracy pracownika w kwartalnym okresie rozliczeniowym na 2024 r., jeśli praca będzie się odbywać od poniedziałku do soboty w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, a pracownicy będą objęci ruchomym rozkładem czasu pracy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: