Pracownik muzeum przez 15 lat był jego kierownikiem, potem awansował na kustosza, a później na dyrektora. Następnie organizator powołał nowego dyrektora, a poprzedniego porozumieniem zmieniającym ponownie zatrudniono na stanowisku kustosza. Kolejną zmianą dla wspomnianego pracownika było mianowanie go kierownikiem działu obsługi zwiedzających, kustoszem zaś — na mocy porozumienia zmieniającego — został inny pracownik.
Czy objęcie stanowiska kustosza traktuje się w muzeum jako awans, a zmiana stanowiska na kierownika jako degradacja?
Czy w zakresie obowiązków pracownika, który był zatrudniony na stanowisku kustosza, a następnie kierownika działu obsługi zwiedzających pozostaje inwentarz muzealiów i inne czynności z zakresu obowiązków kustosza?
Czy w muzeum może być dwóch kustoszów?
Jakie dokumenty należy dołączyć do akt osobowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: