Instytucja kultury zawarła porozumienie z przedstawicielem pracowników i planuje wprowadzić ruchomy czas pracy. W związku z tym w regulaminie pracy wprowadzony zostanie następujący zapis:

  1. Rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z art. 1401 Kodeksu pracy, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracownika o zastosowanie wobec niego ruchomego czasu pracy.
  2. Godziny rozpoczynania pracy w ruchomym czasie pracy ustala się pomiędzy godzinami 06:00 a 14:00 (I zmiana) lub pomiędzy godzinami 14:00 i 20:00 (II zmiana) na podstawie grafiku przygotowywanego przez pracodawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Czy taki zapis jest prawidłowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: