• Zmiany w statucie instytucji kultury wprowadza się na zasadach właściwych nadawaniu statutu • Nowe zapisy w statucie wprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę • Zmiany te podlegają także wpisowi do rejestru

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: