• Nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych nie są wiążące dla instytucji kultury • W zakresie przechowywania dokumentacji instytucje kultury obowiązuje jedynie ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Obieg dokumentów w instytucjach kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz regulamin organizacyjny instytucji

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.