• Dyrektora instytucji kultury odwołuje organizator po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych • Przepisy nie mówią jednak, z jakimi związkami i stowarzyszeniem ma być konsultowana decyzja • Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.