• Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej przewiduje zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze zarządcy instytucji kultury • Przewiduje się powierzenie zarządzania na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej na czas określony, nie krótszy niż trzy lata • Jeśli zarządcą będzie osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: