• Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z instytucji kultury będą oceniać koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny pod kątem jego zgodności z przepisami BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej, nawet gdy organizatorem będzie firma zewnętrzna • Organizator widowiska odpowiada w pełni za miejsce, urządzenia techniczne, środki inscenizacji oraz sprzęt roboczy i ochronny • Osoba wyznaczona przez organizatora widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę to tzw. koordynator

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: