• Umowa określająca warunki wypożyczenia eksponatów powinna być zawarta na piśmie i przede wszystkim precyzyjnie wskazywać przekazywane eksponaty • W umowie należy określić zakres obowiązków pożyczającego, przede wszystkim koszty związane z otrzymaniem eksponatów (transport, ubezpieczenie, kwotę kaucji itd.) • Umowa powinna także nakładać na pożyczającego zobowiązanie się do dbałości o wypożyczone mu eksponaty odpowiednio do ich wartości, rodzaju czy wymagań

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.