Czy urząd gminy może narzucić instytucji kultury (ośrodkowi kultury) finansowanie zadań z funduszu sołeckiego, przekazując te pieniądze w formie uchwały rady gminy jako dotacje na określone cele? Chodzi np. o organizację wyjazdu zespołu szkolnego na występ lub imprezy w sołectwie.
Ośrodek kultury nie ma wpływu na te wydatki, ma opłacać tylko faktury, które dostarczają sołtysi.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: