Opracowując nowy statut gminnej biblioteki publicznej, posiłkujemy się tekstem wzorcowego statutu biblioteki zamieszczonego w kwietniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury. Znajduje się w nim stwierdzenie, że plan finansowy zatwierdza dyrektor w drodze zarządzenia. W ustawie o działalności kulturalnej w brzmieniu od 1 stycznia 2012 r. jest art. 27 ust. 3, który wyraźnie stanowi, że plan finansowy ustala dyrektor z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Czy zatem potrzebne jest zarządzenie dyrektora przed zatwierdzeniem planu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: