• Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury powinny znaleźć się w statucie • Jeśli w statucie samorządowej instytucji kultury nie wskazano organu, który ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe, to powinien być to wójt • Niektóre instytucje kultury muszą pamiętać o obowiązku badania ich sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: