Nasza instytucja kultury zawiera różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. W związku z tym prosimy o informację:

  1. Czy każda umowa cywilnoprawna dotycząca prowadzenia zajęć wokalno-instrumentalnych czy tanecznych, zawarta między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną, czy też firmą (osobą prawną), podlega podaniu do informacji publicznej? A jeśli tak, to na jakiej podstawie?
  2. Czy umowy zawarte bez przetargu podlegają podaniu do informacji publicznej?
  3. Czy umowy cywilnoprawne podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i w jakim zakresie (np. obowiązek rejestracji)?
  4. Czy umowy cywilno-prawne zawarte między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną lub prawną można kopiować i wydawać na zewnątrz lub dawać do wglądu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czy też można tylko udzielić informacji na temat tych umów, np. odnośnie ich finansowania, z kim zostały zawarte itd.?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.