Czy biblioteka powinna mieć zapisane w statucie, że od 1 stycznia 2012 r. tworzy fundusz z aktualizacji wyceny, na który są odnoszone skutki wynikające z urzędowego przeszacowania aktywów trwałych? Czy może wystarczy tylko zapis w zakładowym planie kont? Czy potrzebny jest zapis w statucie, że dotacje celowe otrzymywane na zakup gruntów lub otrzymanie ich w drodze darowizny będzie zwiększało fundusz instytucji? Czy o zwiększeniach lub zmniejszeniach funduszu z tytułu zysku lub straty bilansowej ma decydować organizator i czy ma to wynikać ze statutu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.