Siedziba miejskiej biblioteki publicznej mieści się w budynku, który jest własnością gminy i został jej przekazany do użytkowania na podstawie zapisu w statucie. Przy budynku znajduje się spory plac, który biblioteka mogłaby wykorzystać na prowadzenie płatnego parkingu, a uzyskany dochód przeznaczyć na cele statutowe biblioteki.
Czy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna, skoro art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. (dalej: ustawa o bibliotekach) jest sprzeczny z art. 13 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Ustawa o bibliotekach wyznacza całkowicie granice działalności biblioteki, natomiast ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej daje możliwość prowadzenia innej działalności niż kulturalna, o ile jest to zapisane w statucie.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.