• Dyrektor instytucji nie może powierzać radcy prawnemu wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej • Niezależnie od tego, jaka jest podstawa prawna zatrudnienia radcy prawnego w instytucji, jest on niezależny w wydawaniu opinii prawnych • Rolą radcy prawnego jest doradzanie dyrektorowi w zakresie prawnym w zarządzaniu instytucją

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: