Jak prawidłowo wypełnić nowe roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które zostało określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (dalej: rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania)? Samorządowa instytucja kultury w sprawozdaniu za 2013 r. wypełniła część II sprawozdania dotyczącą zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), czyli takich, których wartość nie przekracza równowartości w złotych obecnie 30 000 euro (a w 2013 r. — bo tego okresu dotyczy pytanie — 14 000 euro). Czy instytucja uwzględniła prawidłowo wszystkie faktury w wartości netto i rachunki zakupu, umowy-zlecenia i o dzieło, delegacje, prowizje bankowe, polisy ubezpieczeniowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: