Pytanie dotyczy art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). W art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej określono, że przepisów przejściowych dotyczących zatrudniania dyrektorów (o których mowa w ust. 3 i 4) nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów i ośrodków kultury.
Czy przepis ten można zastosować — czyli pozostawić na stanowisku po 1 stycznia 2015 r. — w przypadku dyrektora centrum kultury? Nazwa ta nie jest wymieniona w tym przepisie, ale działalność centrum kultury jest identyczna z działalnością domów kultury. Nie ma też jasnych kryteriów, czym różni się dom kultury od centrum kultury, zwłaszcza że do centrum kultury stosuje się klasyfikację budżetową 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, a nie 92113 „Centra kultury i sztuki”.
Czy w przypadku konieczności zmiany na stanowisku dyrektora można zastosować art. 8 ust. 4 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, na podstawie którego organizator może powołać dotychczasowego dyrektora ponownie na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu, chociaż w statucie centrum kultury jest zapis, że „Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu”? Czy w tym przypadku ustawa ma pierwszeństwo przed statutem i umożliwia powołanie dyrektora bez przeprowadzania konkursu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.