Pytanie dotyczy tworzenia wewnętrznych aktów prawnych określających zasady obliczania i wypłat wynagrodzenia kadry zarządzającej państwowego muzeum.

  • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie wynagradzania swoich zastępców i głównego księgowego?
  • Czy zasady wynagradzania dyrektora powinien określać dokument wydany przez organizatora?
  • Czy jedynym ograniczeniem w tym przypadku są limity określone w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
  • Jeżeli obowiązujący w muzeum regulamin wynagradzania przewiduje dla pracowników nagrodę po 45 latach pracy, to czy można również taki zapis umieścić w akcie dla kadry zarządzającej, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.