• Wyznaczona organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może wypłacić wynagrodzenie za użyczanie utworów przez biblioteki publiczne
  • Biblioteki, muzea i niektóre instytucje kultury mogą zwielokrotniać utwory osierocone oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  • Instytucje kultury mają także prawo zwielokrotniania oraz udostępnienia publicznego znajdujących się w ich zbiorach utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.