Rada gminy uchwałą powołała dwie samorządowe instytucje kultury: gminny ośrodek kultury (GOK) oraz bibliotekę publiczną. W akcie o utworzeniu nie wskazano według oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Wskazano jedynie adres instytucji. Gmina zawarła z obiema instytucjami umowy użyczenia tej nieruchomości.
Jak uregulować obecny stan prawny nieruchomości, z której korzystają wspólnie obie instytucje (jest to ten sam budynek)? Czy gmina powinna przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury czy też wystarczy, że odda ją w trwały zarząd?
Kto w GOK powinien zawierać umowy wynajmu pomieszczeń w budynku?
Czy dochody z tytułu najmu powinny wpływać na rachunek GOK czy gminy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.